Skip to content

Metody Leczenia

Metoda NDT-Bobath

przeciwdziała powstawaniu nieprawidłowości w rozwoju ruchowym niemowlęcia i utrwalaniu się niewłaściwego ruchu nie wywołując u dzieci bólu czy strachu. Ćwiczenia układane są indywidualnie dla każdego dziecka tak, aby nie hamować spontanicznej dziecięcej aktywności. Fizjoterapeuta ściśle współpracuje z rodzicami, uczy sposobów prowadzenia ćwiczeń z dzieckiem oraz zabiegów pielęgnacyjnych stanowiących nieodłączną część postępowania usprawniającego.

Wskazania do stosowania metody NBT-Bobath:

  • zaburzenia napięcia mięśniowego (zbyt silnie lub zbyt słabo napięte mięśnie), asymetria posturalna, przykurcze mięśniowe, choroby zanikowe mięśni,
  • zaburzenia rozwoju ruchowego, opóźnienie psychoruchowe,
  • wcześniactwo, niemowlęta z grupy wysokiego ryzyka, zagrożenie rozwojem mózgowego porażenia dziecięcego,
  • wrodzone wady stóp (stopa końsko-szpotawa, stopa końska),
  • okołoporodowe uszkodzenie splotu barkowego, kręcz szyi,
  • wady wrodzone (przepuklina oponowo-rdzeniowa, artrogrypoza, achondroplazja itp.),
  • zespoły genetyczne (zespół Downa, zespół Lowe’a, zespół Prader-Willi itp.),
  • niemowlęta i dzieci z epilepsją oraz innymi trudnościami, zaburzeniami rozwojowymi, neurorozwojowymi.

Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp

Manualna terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych jest oparta na funkcjonalnym rozwoju stopy w pierwszym roku życia dziecka oraz na zasadach terapii manualnej. Terapia ta stanowi podstawę do wczesnego diagnozowania i wczesnego leczenia nieprawidłowego ustawienia stopy (stopa przywiedzeniowa, serpentynowa, suszkowata, końsko-szpotawa, piętowa  i płasko-koślawa) za pomocą specjalnych chwytów mobilizujących i rozciągających oraz bandażowania funkcjonalnego. Podczas szkolenia analizowane są anatomiczne i mięśniowe deformacje w stopach. Instruktorka przedstawia również ustawienia nóg względem osi kolana (nogi szpotawe i koślawe) i zmiany tych ustawień u dzieci, wskazując odpowiedni sposób postępowania w takich przypadkach. Program szkolenia obejmuje też kwestie związane z doborem obuwia oraz funkcjonalnym rozwojem motorycznym w pozycjach leżących na plecach, na brzuchu i na boku.

PNF

Jako koncepcja powstała w 1946 r. w Kalifornii dzięki współpracy neurofizjologa – dr Hermana Kabata i fizjoterapeutki – Maggie Knott. Jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facilitowanie) ruchu. Opierając się na budowie anatomicznej człowieka PNF proponuje ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, zbliżone do aktywności dnia codziennego. PNF wiele uwagi poświęca także kontroli motorycznej pacjenta, czyli interakcjom między stabilnością i mobilnością jego ciała, ze szczególnym uwzględnieniem pracy ekscentrycznej mięśni w warunkach grawitacji. Z powodzeniem stosuje się ją w neurologii, ortopedii, pediatrii, chorobach nerwowo- mięśniowych, wadach postawy czy skoliozach.

CRAFTA

Metoda wywodząca się z koncepcji Maitlanda pozwalająca na diagnostykę i terapię problemów obszaru czaszkowo-żuchwowego i czaszkowo-twarzowego. Metoda zajmuje się problemami stawów
skroniowo-żuchwowych, bólami i zawrotami głowy, szumami usznymi zaburzeniami w funkcjonowaniu nerwów czaszkowych, np. porażenie nerwu twarzowego, neuralgia nerwu trójdzielnego.

Metoda fits

Powstała w 2004 roku dla potrzeb terapii dzieci z wadami postawy, skoliozami oraz chorobą Scheuermanna. Autorami metody są dr n. med. Marianna Białek oraz mgr Andrzej M’hango. Koncepcja powstała na bazie wielu metod fizjoterapeutycznych, z których wybrane techniki dostosowano do terapii skolioz.  Koncepcja FITS to szczegółowe badanie i wiele technik opracowanych przez samych autorów metody na bazie wieloletnich doświadczeń i obserwacji pacjentów. Metoda FITS jako jedna z 7 metod na świecie uzyskała rekomendację Society on Scoliosis
Orthopaedic and Rehabilitation Treatment – SOSORT.
Etapy metody FITS
Metoda FITS obejmuje trzy istotne etapy:
 
I etap – badanie klasyczne oraz badanie w koncepcji Metody FITS.

II etap – przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny poprzez zastosowanie różnych technik terapii tkanek miękkich.

III etap – budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie, nauka napięcia korekcyjnego, poprawa propriorecepcji.

METODA  Briana Mulligana

powstała w Nowej Zelandii jest specjalistyczną metodą diagnostyczno – terapeutyczną ciągle rozwijającą się wraz z postępem medycyny i rozwojem badań naukowych. Brian Mulligan opracował, a następnie opublikował zasady stosowania takich technik mobilizacji połączonych z ruchem  i wiele innych technik zmniejszających ból i poprawiających zakres ruchomości stawów w sposób bezbolesny. Są to techniki działające bezpośrednio na stawy, a pośrednio na układ nerwowo-mięśniowy. Nowatorskie podejście jego konceptu polega m.in. na połączeniu ruchu biernego wykonywanego przez terapeutę i ruchu czynnego wykonywanego przez pacjenta.

K-force

Zestaw urządzeń służących do diagnostyki, treningu i rehabilitacji wykorzystujących zjawisko biofeedbecku. Daje ona możliwość pomiaru siły
mięśniowej, treningu siły, koordynacji i kontroli mięśniowej. Platformy służą do pomiaru rozkładu sił nacisku stóp na podłoże i dają możliwość wytrenowania prawidłowego sposobu obciążania, poprawy koordynacji, równowagi i propriorecepcji.

Metody Leczenia